เกี่ยวกับเรา

เราเป็นกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีใจรักในการทำเกษตรปลอดสารพิษ โดยใจรักที่ส่งเสริมการปลูกผักหรือทำเกษตรชนิดใดก็ได้ที่ไม่ใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทของผู้บริโภค

เราปลอดภัย คุณปลอดภัย

Site Icon

littleorganicfarm

ฟาร์มของคนรักสุขภาพ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes